Föreningen Hjälp till behövande

Föreningen Hjälp till Behövande/Livets Ords sociala arbete bedriver ett omfattande och brett socialt arbete i Uppsala med omnejd. Verksamheten omfattar Grottan (värmestuga för missbrukare och hemlösa), Soppkök i Valsätra, Stödverksamhet i samverkan med myndigheter för EU-medborgare som befinner sig i exploatering med fokus främst på kvinnor, Nattvandring vid större event i Uppsala, Stöd till flyktingar i form av språkcafé, mat, mm. Föreningen driver även en second hand-butik i Boländerna under namnet Helping Hand.

Vart går pengarna?

Grottan

Ett av våra viktigaste projekt är att driva Grottan som ligger vid Carolina Rediviva backen på Drottninggatan 13. Värmestugan Grottan är en verksamhet öppen dagtid där hemlösa i Uppsala samlas för att få värme, gemenskap, ett mål mat och rena kläder.

Soppkök

Soppköket betjänar människor som lever i samhällets utkant, människor som lever i social utsatthet och ensamhet i Gottsunda. Ledord i arbetet är att möta varje gäst med värme, kärlek och respekt. Soppköket erbjuder möjligheten att äta sig mätt av lagad mat, att få sitta ner vid dukade bord, få dela gemenskap och ta del av sång och musik. Soppkökets skickar också med matlådor då dessa behov finns hos gästerna.

Helping Hand

Second hand ”för Uppsala”

Helping Hand är en second hand butik i Uppsala som drivs av föreningen Hjälp till behövande. Tanken och iden med second hand butiken är att sälja skänkta varor som i sin tur genererar medel till sociala och humanitär insatser. Överskottet av försäljningen går till vårat humanitära och sociala arbete i Uppsala. Vi är en second hand butik för Uppsala, inte bara för att butiken ligger i Uppsala utan vi vill även hjälpa till att göra Uppsala till en bättre plats för alla. 

Second hand som hjälper 

Regelbundet skänker Helping Hand kläder, bohag, mm till behövande runt om i Uppsala. En stor mängd varor som skänks ges även vidare till organisationen Human Bridge som sedan skickar det vidare till människor i nöd runt om i världen. Läs mer om Human Bridge här.

Helping Hand ger arbetstillfällen, praktikplatser och sysselsättning för daglediga. För en person som har svårt att klara av den vanliga arbetsmarknaden betyder det mycket att ha en värdefull sysselsättning. Det visar på att man kan göra skillnad oavsett hur mycket man klarar av. Gemenskapen och tillhörigheten som arbetstillfällena skapar är en mycket viktig del för alla.

En bättre miljö

Både genom att skänka och handla second hand hjälper du miljön, då vi genom återanvändning sparar på jordens resurser. Istället för att slänga det du inte längre behöver skänk det istället så hjälper vi sakerna att hitta en nya ägare. Dina gåvor hjälper både andra och miljön.